WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

techtalk koelwaterENVAQUA Expertgroep Koelwater organiseert een TECHTALK over Chemicaliënarm koelen.

Welke oplossingen zijn beschikbaar, en wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Online meeting op donderdag 8 oktober 2020 van 10:00-11:30 uur, met voorbeelden en ervaringen vanuit Rijkswaterstaat, Pathema, Novochem, Solenis, KWR en CEW.

Chemicaliënarm koelen

Hoe kunnen we het gebruik van chemicaliën voor koelwaterbehandeling terugdringen en ze wellicht helemaal niet meer toepassen? Veel grote koelwaterverbruikers zijn er niet van overtuigd dat dit in de praktijk haalbaar is. ENVAQUA en aangesloten partijen zien, zij het (nog zeer) beperkt, veelbelovende alternatieve behandelingsmethoden op de markt, maar hiermee moet - zeker voor grotere industriële koelwatersystemen - nog ervaring worden opgedaan.

Welke partijen?
Het beleid van Rijkswaterstaat is gericht op een sterke afname van het gebruik van chemicaliën, maar op welke manier dit zou moeten gebeuren, ofwel welke alternatieven haalbaar zijn in de praktijk, is nog niet exact duidelijk. En dat terwijl grote bedrijven met RWS onderhandelen over vergunningen waarin is opgenomen dat hun chemicaliëngebruik de komende jaren dient te worden verminderd. Dat betekent dat uitgebreid onderzoek nodig is naar de toepasbaarheid van alternatieve technieken. Rob Berbee (Rijkswaterstaat) gaf een toelichting tijdens zijn presentatie.

Welke oplossingen?
Chemicaliën kunnen, in ieder geval gedeeltelijk, vervangen worden door gebruik te maken van alternatieve technieken, zoals de vortex-technologie, Cu/Ag ionisatie, ozon en sonoxide. Mark Boeren (Pathema) geeft een toelichting op gebruik van de vortex-echnologie. Een overzicht van beschikbare technieken werd gegeven door Wouter Hijmans (Novochem).

Verminderen van het chemicaliëngebruik kan door maatregelen in en om de koelwaterinstallaties te nemen, zoals werd toegelicht door Willem Bolt (Solenis). Een andere mogelijkheid is het gebruiken van groene chemicaliën waardoor de nadelige milieueffecten afnemen, zoals werd toegelicht door Wouter Hijmans (Novochem).

De resultaten van een door KWR uitgevoerde studie naar een andere, meer conceptuele aanpak werden gepresenteerd door een collega van Frank Oesterholt (KWR). Voor een adequate koelwaterbehandeling is monitoring cruciaal. Gerhard Wubbels (Strategisch Adviseur WLN) geeft een korte introductie van het platform Biofilm- & Sensoren, een initiatief van het Centre of Expertise Water Technology (CEW).

TECHTALK Chemicalënarm koelen

  • datum: donderdag 8 oktober 2020
  • tijd: 10:00-11:30 uur
  • locatie: online
  • aanmelden: via het Registratieformulier op de website van ENVAQUA

Organisatie
ENVAQUA Expertgroep Koelwater, Antoine van Hoorn (SKIW). Moderator is Ignaz Worm (ENVAQUA).

Dit event werd mede mogelijk gemaakt door TKI Watertechnologie, een samenwerking van Topsector Water & Maritiem, ENVAQUA, WaterAlliance, NWP Netherlands Water Partnership en CEW Centre of Expertise Water Technology.