WELKOM BIJ SKIW

Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

SKIW Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie

database waterpilotsHet full scale implementeren van een nieuwe waterbehandeling of waterzuivering wordt niet zelden voorafgegaan door pilot-onderzoek, waarbij de innovatie op relatief kleine schaal - van enkele tientallen liters tot enkele m3 - wordt uitgetest.

IMPROVED en Vlakwa/VITO lanceren een databank voor pilotinstallaties die voor derden beschikbaar zijn. Daarmee wordt efficiënter gebruik mogelijk gemaakt.

Wilt u weten of de pilotinstallatie van IMPROVED ook bruikbaar is voor uw bedrijf? of heeft u zelf een pilotinstallatie die u aan anderen beschikbaar wilt stellen?

IMPROVED lanceert databank voor waterpilots

Database Waterpilots, DB Waterpilots - zoek, vind en stel ook uw eigen pilotinstallatie beschikbaar aan anderen.

Bij onderzoeksinstellingen en technologieleveranciers is een scala aan pilotinstallaties voor waterbehandeling of waterzuivering beschikbaar. Om meer en efficiënter gebruik mogelijk te maken lanceert Vlakwa/VITO, met ondersteuning van IMPROVED, een databank voor deze pilotinstallaties voor waterbehandeling en waterzuivering. Hierin kunnen waterpilots die in Vlaanderen en Nederland voor derden beschikbaar zijn, worden gemeld en getoond.

'De circulaire economie gaat verder dan enkel het circulair gebruik van water. Er moet ook een circulair gebruik van de beschikbare waterpilots worden nagestreefd. Want hoewel sommige pilotinstallaties volop worden gebruikt, staan andere in een hoekje te verkommeren.'

Het overzicht biedt van elke specifieke waterpilot de technische details, contactgegevens en foto’s, en dankzij de zoekfunctie kunt u eenvoudig selecteren op basis van type watertechnologie, organisatie of debiet. Bovendien kan eenieder zijn eigen pilotinfrastructuur via de databank kenbaar maken. Neem alvast een kijkje in de databank voor 4 pilotinstallaties die beschikbaar zijn vanuit het IMPROVED onderzoek.

improved virtual tourIMPROVED testinstallatie
Vaste waarde in de DB Waterpilots is alvast de IMPROVED testinstallatie, die in het kader van het Interreg Vlaanderen-Nederland project IMPROVED door de Universiteit Gent werd verworven.

Deze testinfrastructuur bestaat uit twee 40 voet containers en bevat zeven waterbehandelingstechnologieën: ED, RO, UF, MD, AOP, GAC en IEX. De mobiele installatie werd de voorbije jaren bij Yara, BASF en DOW ingezet om brak water of afvalwater op te werken tot proceswater.

Een 360° virtual tour geeft u inzicht in hoe de testinstallatie er uitziet.

Over IMPROVED
IMPROVED is een Interreg Vlaanderen-Nederland project waarin tien partners zich inzetten voor een duurzame aanpak van de industriële proceswaterketen. IMPROVED staat voor 'Integrale Mobiele Proceswatervoorziening voor een Economische Delta' en zet onder andere in op de ontwikkeling van mobiele pilotinstallaties voor onderzoek op maat van specifieke industriële processen.

Meer informatie: www.improvedwater.eu

improved  logo interreg eu 600 2017